Opslaglithiumbatterijen https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS37/Circulaire_stcrt-2020-34193.pdf Lithium-ion batterijen komen we steeds vaker tegen. In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlite batterij en dat...